Fakülte Hakkında

Fen-Edebiyat Fakültesi, Üniversitemizin temel bilimler boyutunu kapsaması itibarıyla önemli bir misyon üstlenmiştir. Çağımızın bu önemli alanlarında eğitim ve araştırma çalışmaları yapmak, diğer bölümlerin teknoloji üretimine destek sağlamak ve her şeyden önce bu alanlarda üstün becerili öğrenciler yetiştirilmesi planlanmıştır.

Üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejik amaçları doğrultusunda ülkemize hizmet konusunda tüm gücüyle çalışabilecek, demokratik düşünceye, bilimsel yaklaşıma ve etik kurallara uyum sağlayan, vereceği eğitim ve bilimsel yöntemlerle üreteceği bilgilerle temel bilimlerin ilerlemesine katkıda bulunan, araştırmacı kimliği ile bilimsel çalışmaları geliştirebilecek; Atatürk İlke ve Inkilâplarına bağlı öğrencilerin yetiştiği eğitim öğretim ortamını hazırlayarak sürekli gelişen, kurumsallaşmış bir organizasyon yapısını oluşturmaktır.

Fakültemizde İstatistik Bölümü 2002-2003 eğitim-öğretim yılında, Psikoloji Bölümü ise 2004-2005 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. İncek Yerleşkesinde hem Fen hem de Edebiyat alanlarında yeni bölümlerin açılması hedeflenmektedir.

Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz misyonumuz ve vizyonumuz sonucu meslek etiği çerçevesinde yurtiçinde ve dışında birçok alanda görev yapmaktadırlar.

Bu doğrultuda Fakültemiz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirlenen Atatürkçü Milli Eğitim Politikaları doğrultusunda mesleki ve etik sorumluluklarının bilincinde, ileri düzey akademik donanıma sahip, alanlarında konularıyla ilgili değişik disiplinleri bütünleştirerek çok yönlü bir bakış açısı geliştirmiş, yaşam boyu gelişime istekli, insan sevgisini temel alan eğitimci ve bilim insanları yetiştirmeyi birincil görev saymaktadır.

Hızlı Erişim

İhtiyaç Duyduğunuz Her Şey Bir Arada

Üniversitemiz Etkinlikleri

Üniversitemiz Etkinlik Takvimi

Akademik Takvim

Fakülte Akademik Takvimi

Üniversitemiz Duyuruları

Üniversitemiz Genel Duyuruları

Ders İçerikleri

Öğretim Hayatı Boyunca Gösterilecek Dersler ve İçerikleri

Üniversitemiz Haberleri

Üniversitemiz İle İlgili Haberler

Sınav Bilgileri

Fakülte İle İlgili Sınav Bilgileri

Sayılarla Fakültemiz

Aktif Öğrenci

0

Bölüm

0

Mezun

0

Akademisyen

0

Fakülte Duyuruları

Fakültemizden Gelişmeler

Oryantasyon Programı Duyurusu

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı yeni kayıt öğrenciler için düzenlenecek oryantasyon programı 04 Ekim 2023 tarihinde 13:30-15:00 saatleri arasında İncek Kampüs Konferans salonunda yapılacaktır. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

1. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine

9 Ekim 2023 tarihinde Saat: 10:00’da Üniversitemiz Fakülte/Bölüm ve Yüksekokullarına yeni kayıt yaptıran 1. Sınıf öğrencilerine (101 ve 102) kodlu zorunlu İngilizce dersler için muafiyet sınavı yapılacaktır. Sınava katılmak isteyen öğrencilerimize konu ile ilgili sınava katılım anket linki aşağıda paylaşılmıştır. Katılım formunun doldurulması için son …