Yüksekokul Hakkında

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2005-2006 Eğitim ve Öğretim yılı güz döneminde akademik faaliyetlerine başlamıştır. Okulumuz, ilk mezunlarını 2008–2009 Eğitim-Öğretim yılında vermiştir. Lisans düzeyinde eğitim verilen okulumuzda eğitim dili Türkçe’dir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hemşirelik Yüksek Lisans Programları açılmıştır.
Hemşirelik lisans programımızın amaçları;

1. Bilim ve teknoloji ışığında, hemşirelik mesleğinin güncel teorik bilgilerine ve uygulama becerilerine hâkimdirler.
2. Çağdaş hemşirelik rollerini, kamu veya özel sağlık kurumlarında, sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler kapsamında, yürürlükteki mevzuat ve mesleki etik ilkelere uygun olarak yerine getirirler.
3. Olağan ve olağanüstü durumlarda, bireye, aileye ve topluma, ulusal ve uluslararası düzeyde, kanıta dayalı ve kaliteli hemşirelik hizmeti verirler.
4. Yaşam boyu öğrenme kapsamında edindikleri bilimsel bilgileri, mesleki uygulamaya aktarır ve sağlıkla ilgili değişim süreçlerinde liderlik yaparlar.

MİSYON ve VİZYON

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu olarak,misyonumuz; bilimsel bilginin ışığında araştıran, sorgulayan, fikirlerini özgürce ifade eden, alanında yetkin ve yeterli, hümanist, doğaya ve çevreye duyarlı, disiplinler arası çalışmaya yatkın, liderlik ve iletişim becerilerine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, mesleki etik değerler doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan ve geliştiren, ülkenin sağlık politikalarının belirlenmesine katkı sağlayan ve sorumluluk sahibi hemşireler yetiştirmektir.

Vizyonumuz; ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, yüksek memnuniyet yaratan, tercih edilen, saygın ve hemşireliğin geleceğine yön veren öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

Hızlı Erişim

İhtiyaç Duyduğunuz Her Şey Bir Arada

Üniversitemiz Etkinlikleri

Üniversitemiz Etkinlik Takvimi

Akademik Takvim

Fakülte Akademik Takvimi

Üniversitemiz Duyuruları

Üniversitemiz Genel Duyuruları

Ders İçerikleri

Öğretim Hayatı Boyunca Gösterilecek Dersler ve İçerikleri

Üniversitemiz Haberleri

Üniversitemiz İle İlgili Haberler

Sınav Bilgileri

Fakülte İle İlgili Sınav Bilgileri

Sayılarla Yüksekokulumuz

Aktif Öğrenci

0

Bölüm

0

Mezun

0

Akademisyen

0

Yüksekokul Duyuruları

Yüksekokulumuzdan Gelişmeler

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrenci Danışmanları

1.Sınıf Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Sevim ÜNAL Mail: aysesevim.unal@ufuk.edu.tr 2.Sınıf Dr.Öğr.Üyesi Handan TERZİ handan.terzi@ufuk.edu.tr 3.Sınıf Dr.Öğr.Üyesi Nurcan ERTUĞ nurcan.ertug@ufuk.edu.tr 4.Sınıf Öğr.Gör.Dr. Kutluhan ERTEKİN kutluhan.ertekin@ufuk.edu.tr