Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2002 yılında kurulmuş olup, ilk mezunlarını 2006 yılında vermiştir. Fakültenin kurucu dekanı Prof. Dr. Ali Naim İNAN’dır. Fakültenin kadrosunda alanında yetkin öğretim üyeleri bulunmaktadır. Kamu Hukuku Bölümünde  Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ, Prof. Dr. Seydi KAYMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Nezahat DEMİRAY,  Dr. Öğr. Üyesi Akasya KANSU KARADAĞ,  Dr. Öğr. Üyesi Fulya KORKMAZ, Özel Hukuk Bölümünde ise Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZEROĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm TATAR ve Dr. Öğr. Üyesi Aybüke Demir YEŞİLBAĞ görev yapmaktadır. Fakültenin İngilizce Hukuk Eğitimi Danışmanlığını Dr. Larry WHITE üstlenmektedir.

Fakültemizdeki öğrenim yıllık ve dönemlik derslerden oluşan 4 yıllık akademik programı kapsamaktadır. Teori ve uygulamayı birlikte sunan öğretim programı, Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Ticaret Hukuku, Uluslararası Kamu ve Özel Hukuku, Hukuk Felsefesi ile Usul Hukuku gibi hukuk eğitim ve öğretiminin olmazsa olmaz dersleri yanında yeni gelişen hukuk dallarıyla ilgili olarak seçimlik dersler içermekte ve derslerin her yıl yeni gelişmelerle uyumuna gayret gösterilmektedir.

Uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek hukukçuların hukuk kültürü  ile de donanmış olmaları gerektiği bilinci ile Hukuk Fakültesinde İnsancıl Hukuk, Uluslararası Uygulama Amaçlı İleri Avukatlık, Hukuk Felsefesi, Sözleşme Hukuku, Küresel İklim Değişiklikleri ve Sürdürülebilir Kalkınma, Rekabet Hukuku,Uluslararası Çocuk Hukuku, Kurgusal Duruşma vb. gibi dersler verilmektedir. Fakültemiz tarafından her yıl güncel gelişmeler ışığında konferanslar düzenlenmektedir.  

Türkiye’de ilk olarak, her bahar yarıyılında, Medeni- Borçlar Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında ve tümü  uygulamaya yönelik olmak üzere tercihen yargı alanında uzmanlaşmış hukukçular tarafından Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarından oluşan uygulama dersleri Fakültemizde kurgusal duruşma salonunda yapılmaktadır. Bu derslerde, öğrenciler önceki yıllarda teorik olarak elde ettikleri bilgileri tekrarlamak imkanına sahip oldukları gibi, bilgilerini bu uygulamalarda pekiştirmektedirler.

Fakültemiz öğrencileri 2009 yılında “Mahmut Esat Bozkurt Kurgusal Duruşma Yarışması’nda” üçüncü olmuşlardır. 2019’da “ELSA- Türkiye Hukuki Münazara Yarışması’nda” Fakülte takımımız birinci olmuştur. Yine 2019’da “ELSA- Ankara Prof. Dr. Ejder Yılmaz III. Kurgusal Duruşma Yarışması’nda” Fakülte takımımız ikinci olmuştur. TBB tarafından düzenlenen “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önünde Kurgusal Savunma Yarışması’nda” Fakültemiz öğrencisi Asude Nur Türkhan birinci olmuştur. Mezuniyet sonrasında da öğrencilerimiz ile bağlarımızı korumakta ve başarılarını memnuniyetle izlemekteyiz. 

Fakültemiz Prof. Dr. Ali Naim İnan Hukuk Kütüphanesiyle 5.000 ciltlik hukuk uzmanlık kitaplığı ile ilk vakıf üniversitesi hukuk fakültesi olma özelliğine sahip olmuştur. Yeni yerleşkemizle birlikte hukuk fakültesi kütüphanesi merkez kütüphanemize dahil olmuş ve güncellenmiştir.