Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Danışmanlık Hakkında Yönerge 

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sınav Uygulama Yönergesi

Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

Ufuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Ufuk Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi

Ufuk Üniversitesi Burs ve İndirim Yönergesi

Not Dönüştürme ve Notlandırma Süreçleri Hakkında Bilgilendirme için Tıklayınız.